Boligsælger.dk

Vigtige forsikringer ved salg af bolig

Ejerskifte- og husforsikringer sikrer både køber og sælger!

Ejerskifteforsikring

Efter tilstandsrapporten og el-installationsrapporten er udført giver forsikringsselskaberne tilbud ud fra de to rapporter.

Ejerskifteforsikringen fraskriver sælger sit ansvar og dækker køber overfor skjulte fejl og mangler. Størstedelen af handler med privat bolig i Danmark sker med en ejerskifteforsikring, og da denne forsikring både dækker sælger og køber deles betalingen ligeligt mellem disse.Husforsikring

En husforsikring dækker skader såsom brand, storm, vandskader og lignende. Mange pengeinstitutter og finansieringsselskaber kræver at der tegnes en husforsikring ved køb af en ejendom.

I forbindelse med tilbudsgivning på ejerskifteforsikring bliver der også altid fremsendt tilbud på en husforsikring.